• Info
  • Downloads

Waterzuivering van 2 tot 7 IE, wervelend bed

Verkrijgbaar in 2 tot 5 IE en van 5 tot 7 IE.

Bestaande uit 2 monoblokken van 2 tanks.

Er kunnen meerdere systemen parallel gekoppeld worden.

Voordelen van de systemen:

· Gecertifieerd volgens CE EN12566-3

· Op basis van het wervelend bed technologie

· 4 verstevigde rotatiegegoten tanks samengebouwd tot 2 monoblokken, compleet uitgerust en klaar voor plaatsing

· Uiterst sterke tanks met slechts 1% mechanische vervorming en 25 jaar garantie

· Lichtgewicht: gemakkelijk te transporteren en te plaatsen

· Geen afregeling nodig

· Lage onderhoudskost

· Minimaal stroomverbruik (+/- 80 Kw/jaar/inwoner voor de MB5 en +/- 90 Kw/jaar/inwoner voor de MB7)

· Pomphuis in RVS meegeleverd.

· 5 IE en 7 IE gecertifieerd volgens EN12566-3

Specifications

Dit Boralit systeem bestaat standaard uit 4 tanks, waarvan de eerste twee en de laatste twee in monoblok geleverd worden. Namelijk twee voorbezinkers (primaire sedimentatie), een beluchtingsbekken en een nabezinker (secundaire sedimentatie). Allen gemaakt in hoogwaardig PE, een materiaal dat meerdere voordelen biedt.

WERKING VAN EEN WERVELEND BED SYSTEEM

De kleinschalige waterzuiveringen van Boralit werken volgens een wervelend bed systeem. De eerste 2 tanks zijn de voorbezinkers en werkt als een septische put. De derde tank wordt periodiek belucht. Hierin bevindt er zich een mengsel van afvalwater en biomassa. Deze biomassa ontwikkelt zich in het afvalwater, in de vorm van slibvlokken groepjes micro-organismen. Hier zit een dragermateriaal om de bacteriën beter vast te houden.

Bij de waterzuiveringsinstallatie van Boralit staat de beluchting zowel in voor de zuurstofvoorziening als voor het mengen van de reactorinhoud. Door periodiek te beluchten kan men afwisselend aerobe en anaerobe omstandigheden creëren.

De scheiding tussen het gezuiverde water en het actief slib vindt plaats in de nabezinker. Hierbij wordt een deel teruggeleid naar het beluchtingbekken (middelste tank). Dit gebeurt onder de vorm van een slibretour. Hierdoor neemt het zuiveringsproces  aanzienlijk toe . Af en toe moet het slib uit het systeem worden weggehaald, zodat het slibgehalte in de beluchtingstank op het gewenste niveau wordt gehouden.

De Opur Supercompact MB is ontwikkeld volgens het alom bekende wervelend bed systeem. De Opur Supercompact MB bestaat uit 4 tanks die reeds in de fabriek aan elkaar worden gekoppeld (monobloc).  De waterzuivering bestaat uit twee voorbezinker (1 en 2), een beluchtingstank (3) en een nabezinker (4), die ondergronds moeten worden geplaatst.

 

De voorbezinkers:

In deze tanks worden de vaste delen (papier, fecaliën, … ) uit het afvalwater “vloeibaar” gemaakt.  Tevens dienen deze tanks om “schokken” op te vangen bij accidenteel lozen van kleine hoeveelheden van schadelijke producten (zoals bijvoorbeeld bleekwater). De biologische omzettingen in deze tanks gebeuren anaëroob (zonder zuurstof).

 

De beluchtingstank:

Deze tank ontvangt water uit de voorbezinker. Er zitten kunststof dragers in. In deze tank wordt door een pomp discontinu lucht ingebracht via een beluchtingsschijf. De ingebrachte zuurstof zorgt ervoor dat aërobe bacteriën (= hebben zuurstof nodig) in deze tank kunnen groeien op de kunststof dragers en zeer snel het afvalwater kunnen afbreken. De bellenstroom zorgt ook voor een goede vermenging van het te zuiveren afvalwater met de bacteriën. De luchtbellenstroom die door de beluchtingsschijf wordt opgewekt, zorgt er ook voor dat het aangevoerde afvalwater niet geloosd kan worden zonder zuivering.

 

De nabezinker (of decantor):

Via de overloop van de beluchtingstank komt het behandelde water in de nabezinker

en wordt het gezuiverde, heldere water afgevoerd. Een slibrecuperatiesysteem zorgt ervoor  dat de afgescheiden bacteriën teruggevoerd worden naar de eerste voorbezinkingstank. Dit systeem zorgt er tevens voor dat onregelmatige afvalwatertoevoer of korte onderbrekingen van aanvoer van afvalwater (bv.: tijdens de vakantieperiode) vlot kunnen worden opgevangen zonder dat dit de lozingsresultaten nadelig beïnvloedt.

 

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in  2-5  IE en  5-7  IE.

Bestaande uit  een monoblok van 4 tanks.

Er kunnen meerdere systemen parallel  gekoppeld worden.

Certificatie:

CE: volgens EN 12566-3+A2 2013

Agrément Francais: volgens EN12566-3+A2 2013 met nummers ANC 2014-013 en ANC 2014-013 ext1

Tabel

Model
Lengte
Hoogte
Breedte
Mangat
Hoogte in
Hoogte uit
Diam in/uit
Gewicht
Supercompact MB5
2.360
1.900
2.360
600
1.282
1.155
110
330
Supercompact MB7
2.580
2.250
2.580
600
1.450
1.320
110
370